Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 12 common:people_all_forms

Робота з обдарованими дітьми

Date: 4 квітня 2018 о 12:22, Refreshed 5 травня 2019 о 07:06

Визначення поняття "Обдарованість"

ОБДАРОВАНА ДИТИНА - це дитина, що виокремлюється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями або має внутрішні предумови для таких досягнень у тому чи іншому виді діяльності.
Обдарованість — індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності.
Складові обдарованості дитини
•    Швидке набуття знань, навичок
•    Створення особистих стратегій і тактик
•    Інтуїція
•    Креативність
•    Наполегливість, цілеспрямованість, рішучість
•    Емоційна забарвленість
•    Прояв загального інтелекту
•    Схильність до постійних порівнянь, зіставлень
•    Швидкість у засвоєнні нової інформації
•    Допитливість, прагнення створити нове
•    Інтереси
•    Задатки, схильності, що проявляються у динаміці психічних процесів 
Обдаровані діти — діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до виконання певних видів діяльності.
Ознаки обдарованих дітей
•    З власної ініціативи вибирає складні завдання
•    Уміє оцінити процес, результат, наслідки
•    Самостійно переносить засвоєне в нові умови     
•    Уміє створювати гіпотези
•    Має значний обсяг знань
•    Уміє помічати тонкі відмінності
•    Уміє інтегрувати й синтезувати інформацію     
•    Уміє аналізувати ситуацію перед тим, як діяти
•    Має великий словниковий запас
•    Виявляє високу допитливість
•    Уміє вловлювати зміст досить складних ідей     
•    Має розвинену інтуїцію
•    Установлює причинно-наслідкові зв'язки, виявляє приховані залежності     
•    Здатна до творчих перетворень наявних умов та умов задачі
•    Уміє робити висновки     
•    Має критичне мислення 
Актуальна обдарованість – це психологічна характеристика дитини з вже досягнутими показниками психічного розвитку, які проявляються в більш високому рівні виконання діяльності в конкретній предметній області в порівнянні з віковою та соціальною нормою.
Потенційна обдарованість – це психологічна характеристика дитини, яка має лише певні психічні можливості (потенціал) для високих досягнень в тому чи іншому виді діяльності, але не може реалізувати свої можливості в даний момент часу в силу їх функціональної недостатності.
Структурно-змістове обґрунтування поняття «готовність вчителя до роботи з обдарованими учнями»
Підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями має ряд невирішених завдань:
-    відсутність у науці єдиного підходу до розуміння феномену обдарованості;
-    відсутність єдиних вимог до особистості вчителя для роботи з обдарованою дитиною;
-    відсутність системи підготовки вчителів у напряму формування теоретичних знань;
-    вироблення відповідних практичних навичок та особистісних ознак, що забезпечують успішну співпрацю з обдарованими дітьми.
Професійно-педагогічна спрямованість педагога на роботу    з обдарованою дитиною передбачає знання сутності та змісту роботи з обдарованою дитиною, усвідомлення особливостей її здійснення та доцільності проведення.
Готовність вчителя до роботи з обдарованими учнями
Система психолого-педагогічних відносин суб'єкт - суб'єктного характеру, спрямовану на розвиток здібностей обдарованого учня та підвищення професіоналізму вчителя, передбачає здатність педагога ставити за мету професійної діяльності розвиток здібностей і обдарувань учнів, проектувати шляхи та засоби підвищення ефективності роботи в цьому напрямку. Готовність передбачає інтегративно-синтетичну взаємодію теоретичної, практичної, особистісної складових.
Теоретична складова підготовки учителів до роботи з обдарованими учнями
- Історія дослідження обдарованості
- Основні сучасні концепції обдарованості
- Проблеми прогнозування обдарованості
- Особливості розвитку обдарованих індивідів
- Вікові особливості прояву обдарованості
- Методи та особливості діагностики обдарованих дітей
- Психологічні та педагогічні аспекти, що треба врахувати під час добору змісту освітніх програм для обдарованих дітей
- Вимоги до педагогів, які працюють з обдарованими дітьми
- Умови ефективної взаємодії педагогів з обдарованими дітьми та їх родиною.
Практична складова підготовки учителів до роботи з обдарованими учнями
- Використовувати тренінги (розвитку креативності, пониження рівня тривожності, вміння долати страх перед невдачами та поразками, вироблення уміння змагатися)
- Організовувати науково-дослідну роботу обдарованих учнів
- Розробляти програми для індивідуального навчання обдарованих дітей
- Здійснювати інноваційну діяльність
- Поєднувати роботу з обдарованими учнями та класом
- Створювати в класі доброзичливу атмосферу
- Контролювати рівень емоційного вигорання як власного так і учнів
- Залучати учнів до науково-дослідної діяльності
- Розвивати позитивні якості обдарованих дітей
Особистісна складова готовності учителів до роботи з обдарованими учнями
- Комунікативні якості
- Спрямованість (творчі установки, мотиви, інтереси)
- Якості характеру (чесність, порядність, справедливість, рішучість, цілеспрямованість)
- Самосвідомість (рефлексивність, самопізнання, саморегуляція)
- Інтелектуальні якості
- Психофізіологічна компетентність
- Готовність до адекватних діяльнісних проявів у певних ситуаціях, що визначені своєрідністю обдарованого учня
- Повага до обдарованої особистості
- Готовність до саморозвитку
Методи та форми підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями
- Наукова діяльність
- Творчі групи
- Конференції
- Педагогічні майстерні
- "Круглі столи”
-  Самоосвітня діяльність педагогів
- Дистанційне навчання
- Місцеві періодичні видання
-  Місцеве радіомовлення
Лекція - традиційна форма навчання
Для дорослої людини процес навчання перестає бути ведучим видом діяльності, а є лише засобом досягнення інших цілей. Важлива не дисципліна, що вивчається, а її роль у вирішенні проблем або життєвих завдань, які виникають у певній ситуації. Тому навчання має будуватися не за предметними, а за проблемними ситуативними ознаками.
Вимоги до використання лекцій 
- Навчальний матеріал пропонується у вигляді проблемних завдань
- Перевага надається вербальній і візуальній формі викладу матеріалу
- Навчальний матеріал включає дані біографічних досліджень, історичні екскурси щодо різних підходів до розуміння феномену обдарованості
- Спонукає учителів до самостійних умовиводів, наукових дискусій під час проведення лекцій
-  Лекції проводяться у творчій, доброзичливій атмосфері
Семінарські заняття
- Сприяють активізації пізнавальної діяльності, формуванню самостійності уміння науково обґрунтовувати власні думки.
-  На семінарських заняттях увага акцентується на практичному використанні теоретичного матеріалу.
Вимоги до проведення семінарів
- Атмосфера доброзичливості та творчості на заняттях
- Залучення вчителів до створення "банку педагогічних ситуацій з обдарованими учнями”, що розглядаються на заняттях
- Забезпечення права вибору педагогічних ситуацій, що розглядаються на семінарах
- Створення ситуацій, у яких вчителі виконують роль як учителя, так і обдарованого учня
- Використання ігрових методів  


Вивчення схильності вчителя до роботи з обдарованими дітьми

Дослідження емоційної сфери
 

Психогеометричний тест (Сьюзен Дилінгер)
 

Психолого-соматичні особливості підлітка 
 

Зниження пізнавальної активності у здібних та обдарованих дітей
 

Навчально-дослідницька діяльність та винахідництво учнів: мотивувати, навчити, підтримати

Особливості розвитку обдарованих індивідів. Структура обдарованої особистості.

Виховання і розвиток творчих здібностей школярів.

Фільм про В.О.Сухомлинського

Психологічні аспекти педагогічної спадщини Сухомлинського

Виявлення обдарованих дітей

Comments:
Only authorized users can leave comments.